job  job  

کاهش سودبانکی

sood banki2

اقتصاد پارسی: این روزها کشور در تاب و تاب کاهش سود بانکی است. در حالیکه سود بانکی در بسیاری از کشورها زیر 5 درصد است در ایران در برخی سالها حتی تا نزدیک سی درصد هم رسیده است و اکنون حول و حوش 15 درصد است و بانک مرکزی همچنان اصرار دارد سود زیر ده درصد برسد. کاری که دولت احمدی نژاد کرده بود و هیاهو و جنجال زیادی به راه انداخته بودند. آنچه مسلم است سودبانکی تنظیم کننده رکود و تورم است. سودبالا موجب رکود می شود و سود پایین مایه رونق و سود کم البته ممکن است موجب تورم شود و دولت باید همواره بالانسی با کارشناسی بازار فراهم کند. مهم این است کشور باید بین رونق و رکود خوابیده یکی را انتخاب کند. پول خوابیده هیچ نفعی برای اشتغال و رونق ندارد سود پول خوابیده باید پایین باشد تا کارآفرین و صاحبان سرمایه مجبور شوند کار کنند. بعبارتی پول نباید پول بیاورد بلکه باید اشتغال و کارخانه ایجاد کند. امیدواریم دولت و بانک مرزی در برابر جنجال و هیاهو لابی ثروت و ربا مقاومت کند و سود را کاهش دهد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

بازگشت به بالا


 width=250
Iran Iran


Iran
output_nrpmHy
Iran
Iran
Euratra
Iran

فیسبوکگوگلاینستاگراملینکدینjobتوییتر