job  job  

کارمزد حواله های بانکی به اروپا

مبالغ زیر 50 یورو کارمزد برابر با 30 یورو
مبالغ 50 یورو الی 99 یورو کارمزد برابر با 50 یورو
مبالغ  100 یورو الی 499 یورو کارمزد برابر با 80 یورو
مبالغ 500 الی 999 یورو کارمزد برابر با 100 یورو
مبالغ 1000 الی 2000 یورو کارمزد برابر با 120 یورو

برخی شرکتها با نرخ زیر کار می کنند

حواله های بالای 2000 یورو برای حسابهای شخصی در آلمان توصیه نمی گردد و در صورت انجام حواله ، بی هاو کو ضمانتی برای بلوک نشدن پول در حساب مقصد ندارد!

در روزهای تعطیل فقط مبالغ زیر 500 یورو حواله زده می شود.

امکان حواله از آلمان و ترکیه و سوئیس به ایران  نیز برای مبالغ تا سقف 2000 یورو می باشد. ” کارمزد 80 یورو ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

up to comment

Iran
ParsmedicineIran
Euratra